top of page
Asset 6.png

SVANENMÄRKNING

Vi är bland annat Svanen cerifierade vilket vi är väldigt stolta över! Svanen är Nordens officiella miljömärke, beslutad av Nordiska Ministerrådet för mer än 25 år sedan. Det är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. Svanen gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion.

ISO 14001.png
ISO 9001.png
ISO 45001.png

ISO CERTIFIKAT

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av miljontals organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem såsom effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning. Den ställer 55 olika krav för ett bra miljöarbete.

ISO 45001 är ett ledningssystem som bidrar till en ständigt förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare och förhindrar olyckor och ohälsa i vår verksamhet. Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete och leder till ett bra arbetsklimat, god hälsa och låg sjukfrånvaro.

Vi på A Rengörarna utvecklar ständigt vårt miljöarbete där vi arbetar med att hitta de för miljön bästa produkterna. Det sker tack och lov en ständig utveckling så det gäller för oss att följa med. Vår policy är att vi så långt det över huvud taget är möjligt skall arbeta med Svanenmärkta produkter. Bland våra leverantörer finns bland andra Diversey och Innu-Science

Vi arbetar också efter ett eget miljöledningsprogram som minimerar miljöbelastningen.

Vi intern utbildar

  • Företagspolicy och diskretion

  • Hygien och noggrannhet

  • Systematik, rutiner

  • Miljömedvetenhet

  • Ergonomi

  • Diskretion

  • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet

  • Maskinkunskap,städinstruktioner

  • Administrativa rutiner och schemaläsning

  • Kundrelation, pålitlighet, förtroende.

 Vi ser städning som ett hantverk

KONTAKTA OSS OM NI VILL VETA MER OM VÅRT MILJÖARBETE

bottom of page