Vanliga frågor

Har era medarbetare tystnadsplikt?


JA
Hur fungerar RUT-avdrag?


Höjt rutavdrag för personer under 65 år Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande: De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019. De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019. Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Läs mer på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se /privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html
Vad har ni för garantier?


Självklart vill vi att du ska bli nöjd! Skulle du mot förmodan vara missnöjd eller ha synpunkter, hör av dig så snart som möjligt! info@arengorarna.se 0778-428000
Vart hittar jag era säkerhetsdatablad?


Du hittar länken längst ner på alla hemsidor. Här är en direktlänk:

https://www.kemweb.se/#/login?access_token=cf59475a-e9fb-49ba-91d6-39b467d875eb
Vart finns era Allmänna villkor?


Du hittar dom längs ner på alla hemsidor. Och direktlänk här: Företagskunder Privatkunder
Hur hanterar ni covid-19 / Coronaviruset?


Information angående covid-19
Vi kommer som vanligt att utföra lokalvård hos våra kunder – extra viktigt nu att ha en ren arbetsmiljö att vistas i.
Vi hjälper gärna till i samråd med er som kund att tillfälligt förändra städningen, så att prioritering läggs på rätt områden.
Vi informerar löpande våra medarbetare om vilka skyddsåtgärder och hygienrutiner vi behöver vidta, så att både kunder och våra lokalvårdare känner sig trygga vid vår leverans av städtjänst. Vi ser till att våra medarbetare är friska när dom är på jobbet, men vi behöver även hjälp av dig som är hemstädningskund att avboka städningen om du eller någon i familjen är sjuk! Detta har alltid varit vår önskan, men nu är det ännu viktigare att vi hjälps åt i denna fråga.
Har du som kund befunnit dig i det som UD definierar som riskområden, ber vi dig också boka av din städning, även om du inte uppvisar symtom.
Har du ytterligare funderingar och frågor, hör gärna av dig till oss!
Annette af Forselles
annette.afforselles@arengorarna.se
0774-42 80 00