top of page

Information om A Rengörarna i Sörmland:s personuppgiftsbehandling

 

A Rengörarna i Sörmland vill med denna skrift informera dig om bolagets personuppgiftsbehandling.

 
Vem är ansvarig för hur personuppgifterna behandlas?

Personuppgiftsansvarig är A Rengörarna i Sörmland AB, 556717–6671, Blommenhovsvägen 22B, 611 39. Telefonnummer, 0774-428000

Dataskyddsombud hos A Rengörarna i Sörmland är Torbjörn af Forselles Telefonnummer, 070 787 15 01

Varför samlas uppgifterna om våra kunder in och hur kommer de att användas?

A Rengörarna i Sörmland AB registrerar inte fler uppgifter om dig som kund, än vad som behövs för att uppfylla avtalet mellan oss och er som kund. De uppgifter vi behöver för att upprätta ett avtal är namn, adress, organisationsnummer, e-post, telefonnummer samt faktureringsadress. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte. Om vi i ett enskilt fall skulle behöva fler uppgifter kommer du som kund att kunna ge ditt samtycke. Vi registrerar inte heller något omdöme om kunderna, som t.ex. hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter. Kunduppgifter kommer efter avslutad relation sparas högst ett år om inte bokföringslagen eller andra krav från myndigheter föreligger. Spårbarhet 93 dagar efter att uppgifterna raderats. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte.

Vad gäller vid bokning av besök?

A Rengörarna i Sörmland AB registrerar inte fler uppgifter än vad som behövs för att registrera en bokning inför ett besök hos den som vill bli kund hos oss: Namn, adress och kontaktuppgifter som telefon och eventuell mejl. Inga som helst känsliga uppgifter registreras om dig som vill ha ett besök av oss. Anteckningar görs då det finns berättigat intresse.

Hur förhåller det sig med leverantörsregister?

A Rengörarna i Sörmland AB registrerar inte fler uppgifter än vad som behövs för att kunna hantera avtal med leverantörerna, i normalfallet är det frågan juridiska personer – sådana uppgifter är inte personuppgifter, men uppgifter om kontaktpersoner hos leverantörerna är det; även om sådana uppgifter är tillåtna att hantera för att leva upp till avtalen, handskas vi mycket försiktigt med dessa uppgifter. Uppgifterna sparas ett år efter avslutat samarbete, om bokföringslagen och övrig lagstiftning kräver det kan dessa uppgifter sparas längre.

 

Hur hanterar vi e-post?

A Rengörarna i Sörmland AB skickar inte känsliga personuppgifter via e-post. Om vi får e-post som innehåller personuppgifter överför vi det till avsett register och raderar sedan mejlet. Om vi behöver spara mejl från kunder, leverantörer osv. gör vi det så länge uppgifterna behövs.

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Endast medarbetare som i sin yrkesroll har nytta av personuppgifter har tillgång till avtal, leverantörsregister. Vi ser regelbundet över våra rutiner, så att våra kunders personuppgifter är skyddade.

Kan jag som kund få veta vad som finns registrerat hos A Rengörarna?

Ja, du kan närsomhelst begära ut de uppgifter vi har registrerade om dig och ditt företag. En gång om året kan du kostnadsfritt få ut den information som du vill få del av. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Tack! Ditt meddelande har skickats!

bottom of page